Período medio de pago correspondente ao 1º Trimestre de 2016, conforme ao R.D. 635/2014:

  Días Euros
Ratio de operacións pagadas -9,54  
Importe de operacións pagadas   250.407,98
Ratio de operacións pendentes de pago 1,84  
Importe de operacións pendentes de pago   77.508,51
Período medio de pago 6,85  

Período medio de pago correspondente ao 2º Trimestre de 2016, conforme ao R.D. 635/2014:

  Días Euros
Ratio de operacións pagadas -1,78  
Importe de operacións pagadas   282.790,48
Ratio de operacións pendentes de pago - 2,72  
Importe de operacións pendentes de pago   101.269,48
Período medio de pago -2,03  

Período medio de pago correspondente ao 3º Trimestre de 2016, conforme ao R.D. 635/2014:

  Días Euros
Ratio de operacións pagadas -1,97  
Importe de operacións pagadas   294.441,12
Ratio de operacións pendentes de pago - 1,10  
Importe de operacións pendentes de pago   190.645,17
Período medio de pago -1,63  

Período medio de pago correspondente ao 4º Trimestre de 2016, conforme ao R.D. 635/2014:

  Días Euros
Ratio de operacións pagadas -9,14  
Importe de operacións pagadas   819.669,92
Ratio de operacións pendentes de pago  29,39  
Importe de operacións pendentes de pago   23.562,43
Período medio de pago -8,06  
Arriba