Período medio de pago correspondente ao 1º Trimestre de 2017, conforme ao R.D. 635/2014:

  Días Euros
Ratio de operacións pagadas -5,38  
Importe de operacións pagadas   394.973,66
Ratio de operacións pendentes de pago - 2,82  
Importe de operacións pendentes de pago   77.045,59
Período medio de pago -4,04  

Período medio de pago correspondente ao 2º Trimestre de 2017, conforme ao R.D. 635/2014:

  Días Euros
Ratio de operacións pagadas -2,04  
Importe de operacións pagadas   349.001,77
Ratio de operacións pendentes de pago 8,51  
Importe de operacións pendentes de pago   147.181,98
Período medio de pago -1,09  

Período medio de pago correspondente ao 3º Trimestre de 2017, conforme ao R.D. 635/2014:

  Días Euros
Ratio de operacións pagadas -7,93  
Importe de operacións pagadas   526.625,61
Ratio de operacións pendentes de pago  14,12  
Importe de operacións pendentes de pago   109.457,63
Período medio de pago -4,14  

 

 

 

 

  Días Euros
Ratio de operacións pagadas -5,38  
Importe de operacións pagadas   394.973,66
Ratio de operacións pendentes de pago - 2,82  
Importe de operacións pendentes de pago   77.045,59
Período medio de pago -4,04  
Arriba