Período medio de pago correspondente ao 1º Trimestre de 2015, conforme ao R.D. 635/2014:

Días                                                  Euros

Ratio de operacións pagadas                                          -12,40

Importe de operacións pagadas                                                                                        182.485,57

Ratio de operacións pendentes de pago                    -16,19

Importe de operacións pendentes de pago                                                                    49.108,70

Período medio de pago                                                      -13,2

Período medio de pago correspondente ao 2º Trimestre de 2015, conforme ao R.D. 635/2014:

Días                                                  Euros

Ratio de operacións pagadas                                          -15,06

Importe de operacións pagadas                                                                                        353.046,25

Ratio de operacións pendentes de pago                       -6,55

Importe de operacións pendentes de pago                                                                    101.019,55

Período medio de pago                                                      -13,17

Período medio de pago correspondente ao 3º Trimestre de 2015, conforme ao R.D. 635/2014:

Días                                                  Euros

Ratio de operacións pagadas                                          -0,21

Importe de operacións pagadas                                                                                        567.646,23

Ratio de operacións pendentes de pago                       -16,96

Importe de operacións pendentes de pago                                                                     43.949,38

Período medio de pago                                                       -1,02

Período medio de pago correspondente ao 4º Trimestre de 2015, conforme ao R.D. 635/2014:

Días                                                  Euros

Ratio de operacións pagadas                                          -10,02

Importe de operacións pagadas                                                                                        323.489,02

Ratio de operacións pendentes de pago                        3,60

Importe de operacións pendentes de pago                                                                   24.718,84

Período medio de pago                                                      -9,05

Arriba