Oferta emprego

Precísase camarera/o con coñecementos de cociña.

Imprescindible dispoñer de coche.

Interesados/as remitir currículo a café bar o´26 en Lestedo (Boqueixón) ou pórse en contacto no tlf: 627 53 22 12.

Arriba