Adxudicación contrato 

O contrato foi adxudicado por resolución da alcaldía á empresa Excavaciones Midón, SL por importe de 61.105,00 euros ( IVE incluído). Tamén deberá executar melloras por importe de 30.013,76 euros. 

O contrato foi asinado con data 17 de novembro de 2017. 

____________________________________________________________________________________________________________________

1 Entidade adxudicadora:

  1. Organismo: Concello de Boqueixón
  2. Obtención de documentación e información:

1 Servizo de Contratación

2 Enderezo: Forte s/n 15881 Boqueixón

3 Teléfono: 981 513061

4 Fax: 981 513000

5 correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

6 Perfil do contratista: www.boqueixon.es

2 Obxecto do contrato

a Tipo:Obra

b Descrición do obxecto: Demolición dunha estrutura localizada no Pico Sacro

c Duración do contrato: A obra ten que estar rematada o día 12 de decembro

d CPV( Referencia de nomenclatura): 45110000

3 Tramitación e procedemento:

a Tramitación: Urxente

b Procedemento: Negociado sin publicidade

c Criterios de valoración:

Melloras sobre o previsto no proxecto en base á seguinte relación valorada e cun  máximo de OITENTA (80) PUNTOS.

Unidades Cantidade Prezo Total
M2. Despexe e roza do terreo Ø<30

Despexe e roza do terreo con bulldozer, i/arranque de árbores e tocos con diámetro inferior a 30 cm. e retirada de materiais a vertedeiro ou lugar de provisión.

4.113,00 0,53 2.179,89
M2. Roza e limpeza en monte baixo

Roza e limpeza superficial de monte baixo, incluíndo arbustos, por medios manuais, incluída carga sobre camión, transporte e canon en xestor autorizado.

36.069,00 0,63 22.723,47
Ud. Preparación do terreo e plantación de árbore autóctona

Subministro e plantación de árbore autóctona (Castanea sativa ou Quercus robur) 1,5-2 m. con variedades autóctonas galegas (inscritas dentro da IXP Castaña de Galicia) e p/p de variedades polinizadores (inscritas dentro da IXP Castaña de Galicia). A pranta deberá estar micorrizada con fungos do xénero Boletus sp, incluíndo p.p. de subsolado h>6 cm pte=20-30% e apertura mecánica de buratos 60x80x80 cm.

160,00 31,94 5.110,40
Total relación de melloras     30.013,76

Prezo: Ata un máximo de   VINTE  ( 20  ) PUNTOS.

4 Tipo de licitación:

Base licitación: 72.727,27 euros

IVE (21%): 15.272,73 euros

Total: 88.000,00 euros

5 Garantías esixidas: Definitiva (%): 5% do importe de adxudicación

6 Presentación de ofertas:

As propostas presentaranse dentro do prazo de 5 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación do anuncio no perfil ou ben da recepción da invitación

Lugar de presentación: no Rexistro do Concello de Boqueixón

 

Arriba