Procedemento: Negociado sin publicidade 

Tramitación: Urxente 

Invitación a tres empresas especializadas no sector

Prazo presentación ofertas: 8 días hábiles a partires de que reciban a invitación.

Inicio da contratacion: Resolución da alcaldía do día 31 de agosto

 

Arriba