ADXUDICACIÓN DO CONTRATO

Data adxudicación: Resolución alcaldía 30 de agosto de 2017

Empresa: Evelb Técnicas y Sistemas, SL

Importe: 18.014,15 euros ( IVE incluído)

CONTRATO MENOR

Na Xunta de Goberno realizada o día 3 de agosto de 2017 acordouse iniciar a contratación para o servizo de sinalización do Pico Sacro mediante ferramentas tecnolóxicas, por un importe de 20.025,5 euros. O prazo para xustificar a subvención concedida para este proxecto remata o día 1 de outubro.

O importe concedido pola Axencia de Turismo de Galicia para levar a cabo os traballos que se indican na memoria realizada para o efecto, é de 15.019,13 euros.

Solicítanse presupostos a: Infernos TV, Danga Danga Audiovisuais e Alvaro Liste Fernández

O prazo para presentar as ofertas é de 8 días hábiles.

Memoria dos traballos a realizar

Arquivos adxuntos
Download this file (Anexo-I.-Plano.pdf)Anexo I plano[ ]
Download this file (memoria.pdf)Memoria Traballo[ ]
Arriba